ANNOUNCEMENT
Alfonsos HOMELINER!

Category: General

From: Department of Health (Philippines)

April 18

Hello, HOMELINER! ????

Maging maingat at maalam sa lahat ng pagkakataon. Gumamit ng mask sa 'twing lalabas ng tahanan.

Tamang paggamit ng mask:

  •  Hugasan ang iyong kamay gamit ang tubig at sabon o kaya naman ay alcohol-based solution bago suotin ang mask.
  • Tiyaking natatakpan nito ang inyong bibig at ilong at nakalapat nang maigi sa iyong mukha.
  • Siguraduhin din na huwag hahawakan ang harap ng mask habang nakasuot ito upang maiwasan ang kontaminasyon o paglipat ng mga mikrobyo, bacteria at virus sa inyong mga kamay.
  • Pagkatapos gamitin, tanggalin ang face mask mula sa likod nang hindi hinahawakan ang harap ng nito.
  • Hugasang muli ang inyong kamay para makasigurado na maiwasan ang COVID-19.

Iwasan at labanan ang COVID-19 sa tahanan. Maging maalam, alerto at protektado!

#BeatCOVID19
#WeHealAsOne
#COVID19PH


Online Evaluation for Set 1 Courses


Survey on the Vaccination Status of GADTC Students


SEARCH FOR GOV. ALFONSO D. TAN COLLEGE (GADTC) PRESIDENT AND CALL FOR APPLICATION


Job Hiring 2020